HDL Beslenme Danışma ve Spor Hizmetleri
 
SIKICI VE ??OK D?YETLER? B?R KENARA BIRAKIN..
SIKICI VE ??OK D?YETLER? B?R KENARA BIRAKIN..

??ok diyetlerle çok az yiyerek, tek tip beslenerek, nerdeyse s??v?? alarak elbette kilo verebiliriz ama maalesef kaybetti?°imiz sadece kilolar??m??z olmaz. Zay??flaman??n en do?°ru yolu, ?žok ve dü?žük kalorili diyetler yapmak yerine yeme düzeninde küçük de?°i?žiklikler yaparak kal??c?? olarak sa?°l??kl?? ve formda olmay?? sa?°lamakt??r.
Diyet yapan insanlar üzerinde yap??lan ara?žt??rmalara göre sabah kahvalt?? etmeyen bireyler, kahvalt?? edenlere göre gün içerisinde daha çok kalori al??yorlar. Zay??flamak için yap??lan en büyük hatalardan biri kahvalt??y?? atlamak. Çünkü, güne kahvalt??yla ba?žlamak yava?žlam???ž metabolizmam??z??n h??zlanmas??n?? sa?°lar. Kan ?žekerini dengeleyerek di?°er ö?°ünlerdeki gereksiz tüketilen besin miktarlar??n?? azalt??r. Kalorisi 300 -350 kalori aras??nda olan liften ve proteinden zengin, kolay haz??rlanabilir kahvalt?? seçenekleri ile güne ba?žlayabilirsiniz.

Güne hafif kahvalt?? ba?žlang??c??:
• 125 ml yo?°urt ve dilimlenmi?ž 1 orta boy elma ve tarç??n
• 4 çorba ka?ž???°?? yulaf veya müsli ve 125 ml yar??m ya?°l?? süt içerine kuru üzüm
• 30 gr az ya?°l?? beyaz peynir ve 1 adet kepekli galeta
• 1 adet yar??m muz ve 125 ml yar??m ya?°l?? süt içerisine 1 adet tam ceviz

Gün içerisinde çok dü?žük kalorili beslenmek dü?žünüldü?°ünün aksine vücuttan ya?° kayb??n?? sa?°lamaz. Vücuttan kas ve su kaybedilir. Daha sonra kay??plar fazlas??yla geri gelir. Ayr??ca doydu?°unuzu hissetmedi?°iniz için bu diyetin süresi çok uzun sürmeyecektir.  Do?°ru bir diyetin en önemli özelli?°i de ac??kt???°??n??z?? hissetmeden günü tamamlaman??z olmal??d??r. Karn??m??z guruldayarak günü geçirmek büyük ihtimal önümüzde koca bir porsiyon kebap veya makarna ile diyetin sonunu getirir. Bu sebeple doydu?°umuzu hissetmek için s??k s??k ara ö?°ün yapmal?? ve özellikle lifli g??dalar tüketmeliyiz.

Ara ö?°ün alternatifleri:
• 125 ml probiyotik yo?°urt içerisine 1 çorba ka?ž???°?? kuru üzüm
• 1 adet tam ceviz ve 1 çorba ka?ž???°?? alt??nçiçe?°i
• 1 orta boy elma veya 1 çay barda?°?? taze elma suyu
• 1 adet galeta ve 30 gr lor peyniri
• Yar??m muz ve 125 ml yar??m ya?°l?? keçi sütü
• 1 ince dilim ananas ve dövülmü?ž 1 adet tam ceviz

Ara ö?°ün alternatiflerinin yan??nda ana ö?°ünlerdeki tercihlerde önemli. Gün içerisinde metabolizmam??z daha aktif oldu?°u için et, tavuk grubunu daha çok ö?°le yeme?°inde tercih edebiliriz. Ak?žam yeme?°inde mevsim ye?žilliklerinden olu?žan kar???ž??k salata yan??na bir zeytinya?°l?? bir sebze yeme?°i veya kurubaklagil yeme?°i ve 1 ince dilim tam tah??ll?? ekmekle daha hafif bir ak?žam yeme?°i geçirebiliriz. Yakla?ž??k olarak 300-350 kalorilik bir ö?°ünle günü tamamlam???ž oluruz. 

Ana ö?°ün alternatifleri:
• 1 kase mercimek çorbas??, 4 çorba ka?ž???°?? zeytinya?°l?? fasülye ve 1 ince dilim çavdar ekme?°i
• 6 çorba ka?ž???°?? barbunya, 125 ml yar??m ya?°l?? yo?°urt ve sebze sote
• 2 adet küçük boy biber dolma, 125 ml yar??m ya?°l?? yo?°urt ve kar???ž??k salata
• Sebzeli mantar sote, 4 çorba ka?ž???°?? bulgur pilav?? ve 1 bardak ayran
• Havuç, kabak ha?žlama üzerine 3 çorba ka?ž???°?? yar??m ya?°l?? yo?°urt, 1 ince dilim tam tah??ll?? ekmek

Bu tarz alternatiflerle günlük enerji ihtiyac??m??z?? kar?ž??lam???ž, ayn?? zamanda gün içerisinde aç kalmayarak sa?°l??kl?? beslenmi?ž oluruz. Az ve s??k beslenerek metabolizmam??z?? hareketlendirebilir ve kolay ya?° kayb?? sa?°layabiliriz. ??ok diyetleri devaml?? uygulamak hem metabolizmam??zda direnç olu?žturur hem de uzun süreli açl??k sebebiyle ilerleyen günlerde ciddi sa?°l??k problemleri ( diyabet, kalp-damar hastal??klar??, hipertansiyon vb.) olu?žturabilir. Daha kaliteli ve sa?°l??kl?? bir ya?žam için do?°ru yöntemleri benimseyerek, do?°ru uzmanla yola ç??kmal??s??n??z.


Diyet ve Beslenme Kategorisindeki Diğer Başlıklar:
HER YA??TA K?LO KONTROL?? ??NEML?D?R!
DENGEL? D?YET?N ??ZELL?KLER? NELERD?R?
TATLANDIRICILARA B?R G??ZATALIM..
OKUL ??A?I BESLENMES?N?N B??Y??ME VE GEL???MEDEK? ??NEM?
BES?NLERLE YETER?NCE KALS?YUM ALIYOR MUSUNUZ?
GEBEL??E HAZIRLIK VE GEBEL?KTE BESLENME
AZ VE SIK BESLEN?N METABOL?ZMANIZI HIZLANDIRIN
YETERL? DENGEL? BESLENME VE SA?LIKLI YA??AM
K?LO VERMEK ????N PORS?YONLARI D??????RMEK ??ART
YILBA??INA ??N HAZIRLIK
1 OCAK YEN? YILIN ?LK G??N??
SIKICI VE ??OK D?YETLER? B?R KENARA BIRAKIN..
D?YET EFSANELER?: B??L??M 2
K?LO VERME YOLUNDA KOYDU?UNUZ HEDEFLER GER??EK??? M??
HANG?S? ??NEML?: Beden Kitle ?ndeksi Mi? V??cut Ya?° Y??zdesi Mi?
UNUTULAN SEBZE MANTAR
KAHVES?Z OLMAZ D?YENLERDEN M?S?N?Z?
HAFTANIN SA?LIKLI BES?N?: ??Z??M
D?YET?N VAZGE???LMEZ MEYVES? ELMA
MEYVE VE SEBZEN?N BOL T??KET?M?N?N ??NEM?
D?YET EFSANELER?: B??L??M 1
 
HDL Beslenme ve Diyet Merkezi Ankara HDL

Kuleli Sok 71/13 Gaziosmanpaşa / ANKARA
E-Mail: info@hdl.com.tr
Telefon: 0.533.764 15 15

 
Her türlü öneri ve düşünceleriniz için info@hdl.com.tr e-posta adresini kullanabilirsiniz.İşbu Sitenin tüm hakları saklıdır. Site içerisindeki resimler, yazılar ve diğer dökümanlar Kaynak gösterilse dahi, izin alınmadan başka sitelere, ticari yayınlara aktarılamaz. © 2009 - 2010 HDL-Health Diet Life Beslenme Danışmanlık ve Spor Hizmetleri
Web Tasarım
İnsan Kaynakları Arama Site Haritası Bize Ulaşın