HDL Beslenme Danışma ve Spor Hizmetleri
 
BROKOL?N?N B?L?NMEYEN Y??Z??
BROKOL?N?N B?L?NMEYEN Y??Z??

 

Son dönemlerde özellikle kanser önleyici etkisi ile evlerimize daha çok giren brokolinin zengin bir vitamin-mineral içeri?°i var. Ba?°???ž??kl??k sistemini destekleyen C vitamini, anti inflamatuar etkiye sahip K vitamini, kalp sa?°l???°?? için gerekli folat, serbest radikalleri etkisiz hale getiren A vitamini ve selenyum, enerji olu?žumunda yard??mc?? olan B6-B2 vitaminleri ve fosfor minerali, kemik sa?°l???°?? için gerekli olan magnezyum ve kalsiyum, içeri?°indeki vitamin-minerallerin sadece bir kaç??d??r.

Brokolinin yap??lan ara?žt??rmalarla yararlar?? kan??tlanan veya biraz daha ara?žt??r??lmaya de?°er olan faydalar??na de?°inecek olursak:

  • ?çeri?°inde fitokimyasallar olarak adland??r??lan sadece bitkilerde bulunan ve antioksidan özelli?°e sahip kimyasallar sayesinde kanser yap??c?? hücrelerin etkisiz hale getirilmesine yard??mc?? olur.
  • Kanser geli?žimde rol oynayan oksidatif stres, kronik inflamasyon ve yetersiz detoksifikasyonun etkisi dü?žünüldü?°ünde, düzenli brokoli tüketiminin içeri?°indeki antioksidanlar ve anti-infamatuarlar sayesinde prostat, kolon, meme, safra kesesi ve yumurtal??k kanserleri riskini azaltabilece?°ine dair güvenilir sonuçlar bulunmaktad??r.
  • Folat, B6 ve B12 vitaminlerinin yetersizli?°i ile ortaya ç??kan homosistein yüksekli?°inin kalp hastal??klar??nda önemli bir etkisi vard??r. B vitaminlerinden zengin olan brokolinin ise bu tip kalp hastal??klar?? riskini azalabilece?°i dü?žünülmektedir.
  • Brokolinin sahip oldu?°u lif içeri?°i sindirim yolunda kolesterolü ba?°layarak kolesterol dü?žürücü etkisi sa?°lar.
  • Çi?° brokoli midede helicobakter pilorinin ço?°almas??na ve mide duvar??na yerle?žmesini engeller.
  • Kaempferol adl?? flavonoidden de zengin olan brokolinin alerji yap??c?? maddelerin vücuda olan etkisini de azaltabilece?°ine dair ara?žt??rmalar bulunmaktad??r. Bu etki kaempferolün anti-inflamatuar etkisinde kaynaklan??r.
  • Göz sa?°l???°?? için gerekli olan lutein ve zeaxantin yönünden zengindir. Maküler dejenerasyon, katarakt gibi göz hastal??klar??nda olumlu etkisinin olabilece?°ine dair ara?žt??rmalar bulunmaktad??r.

Yukar??da sayd???°??m??z bu yararlar?? sa?°layabilmek için haftada 3-4 defa 1-1.5 kase dolusu (100-150g) brokoliyi beslenme plan??n??za dahil etmeniz yeterli olacakt??r. 100 gram??nda sadece 30 kalori olan brokoliyi gönül rahatl???°??yla salatalar??n??zda, makarnalar??n??zda, omletlerinizde, ??zgara etlerinizin yan??nda garnitür olarak hatta meze olarak kullanabilirsiniz. Dikkat edilmesi gereken bir nokta ise özellikle besinlerin suyla direk temas?? birçok vitaminin kayb??na neden oldu?°undan brokoliyi pi?žirirken buhar yöntemini kullanman??z en sa?°l??kl?? seçim olacakt??r.


Hastal??klarda Beslenme Kategorisindeki Diğer Başlıklar:
POSA T??KET?M? HASTALIKLARDA NEDEN ??NEML?D?R?
OMEGA-3 ALIMI ?LE KRON?K HASTALIKLARDAN KORUNALIM
OSTEOPOROZ: KADINLARIN KABUSU
GUT D?YET? NASIL OLMALIDIR?
OBEZ?TE: Y??ZYILIN HASTALI?I
OBEZ?TE ?LE KALP DAMAR HASTALIKLARI ?L???K?S?
T?P 2 D?YABET S?Z?N ????N B?R KADER OLMASIN!!
SA?LI?IMIZI TEHD?T EDEN GIDA SAHTEKARLIKLARI
UYKU APNES?NE D?KKAT!!
??EKERL? ???ECEKLERE D?KKAT!
YETERS?Z OMEGA-3 YA? ALIMI HAFIZAYI ZAYIFLATIYOR
BROKOL?N?N B?L?NMEYEN Y??Z??
SONBAHARDA BESLENME ??NER?LER?
 
HDL Beslenme ve Diyet Merkezi Ankara HDL

Kuleli Sok 71/13 Gaziosmanpaşa / ANKARA
E-Mail: info@hdl.com.tr
Telefon: 0.533.764 15 15

 
Her türlü öneri ve düşünceleriniz için info@hdl.com.tr e-posta adresini kullanabilirsiniz.İşbu Sitenin tüm hakları saklıdır. Site içerisindeki resimler, yazılar ve diğer dökümanlar Kaynak gösterilse dahi, izin alınmadan başka sitelere, ticari yayınlara aktarılamaz. © 2009 - 2010 HDL-Health Diet Life Beslenme Danışmanlık ve Spor Hizmetleri
Web Tasarım
İnsan Kaynakları Arama Site Haritası Bize Ulaşın