HDL Beslenme Danışma ve Spor Hizmetleri
 
HAFTANIN SA?LIKLI BES?N?: ??Z??M
HAFTANIN SA?LIKLI BES?N?: ??Z??M

Üzüm... Benzersiz besleyici özelli?°i olan birçok bile?ženden olu?žur; bu sebeple tedavi edici özelli?°e sahip bir meyvedir. Bu aromal?? meyve, ya?ža ba?°l?? olarak geli?žen kans??zl??k, kireçlenme, yorgunluk, varis ve romatizma gibi hastal??klar?? tedavi etmeye yard??mc?? olur ve bunlar??n olu?žmas??n?? önleyebilir.

?çerdi?°i bile?ženler

Resveratrol, Catechin, Epicatechin,, Quercetin, Anthocyanin, Tanins

Üzüm içerdi?°i antioksidan flavonoid bile?ženleri ile güçlü bir antioksidand??r. Yap??lan birçok çal???žmada üzümün güçlü antioksidan aktivite gösterdi?°i; kan??n p??ht??la?žmas?? ve LDL oksidasyonunu önledi?°i görülmü?žtür. Bu özelli?°i ile kalp damar hastal??klar??na kar?ž?? koruyucu bir özelli?°i bulunmaktad??r. Üzüm yüksek miktarda su ve lif içerir; bu özelli?°i ile karaci?°erin ve ba?°??rsa?°??n temizlenmesine yard??mc?? olur. Siyah üzüm, iltihap önleyici Quercetin içeri?°i ile dola?ž??m sisteminin düzenli çal???žmas??n?? sa?°lar ve sindirim sistemini destekler.

Olas?? etki mekanizmalar??

  • Güçlü antioksidan aktivite
  • Antimikrobiyal etki
  • Tümör olu?žumu ve geli?žimini engelleme (meme, prostat, mide, kolorektal, pankreas, tiroid, ba?ž ve boyun, over, serviks, akci?°er gibi)
  • LDL oksidasyonunu inhibe etme
  • Anti-inflamatuvar etki
  • Anti- hipertansif etki
  • Anti- diyabetik etki


Üzüm kurutulup kuru meyve olarak da tüketilebilir. Kuru meyvelerin içerisinde en iyi besin özelliklerine sahip olan kuru üzüm, lif ve mineral bak??m??ndan zengindir. Özellikle demir, potasyum, selenyum, çinko aç??s??ndan zengindir. ?çerdi?°i demir ile özellikle kad??nlar??n en büyük problemlerinden biri olan kans??zl???°??n tedavisinde besin deste?°i olarak kullan??labilir. ?çerdi?°i çinko ve selenyum ile cilt k??r???ž??kl??klar??n?? engelleme, ya?žlanmaya kar?ž?? etkili ve saç, deri, t??rnaklar??n daha sa?°l??kl?? geli?žmesine yard??mc??d??r.


Üzümün tüketim alternatifleri neler olabilir?

  • 1 çorba ka?ž???°?? kuru üzüm ile 2 adet tam ceviz ku?žluk veya ikindi ara ö?°ünü için,
  • 15-20 adet üzüm ve 1 su barda?°?? yar??m ya?°l?? süt gece ara ö?°ünü için,
  • 1 dilim beyaz peynir ve 1 ince dilim tam tah??ll?? ekmek ile 1 çay barda?°?? üzüm suyu ise sabah kahvalt??s?? için güzel alternatifler olabilir.

 


Diyet ve Beslenme Kategorisindeki Diğer Başlıklar:
HER YA??TA K?LO KONTROL?? ??NEML?D?R!
DENGEL? D?YET?N ??ZELL?KLER? NELERD?R?
TATLANDIRICILARA B?R G??ZATALIM..
OKUL ??A?I BESLENMES?N?N B??Y??ME VE GEL???MEDEK? ??NEM?
BES?NLERLE YETER?NCE KALS?YUM ALIYOR MUSUNUZ?
GEBEL??E HAZIRLIK VE GEBEL?KTE BESLENME
AZ VE SIK BESLEN?N METABOL?ZMANIZI HIZLANDIRIN
YETERL? DENGEL? BESLENME VE SA?LIKLI YA??AM
K?LO VERMEK ????N PORS?YONLARI D??????RMEK ??ART
YILBA??INA ??N HAZIRLIK
1 OCAK YEN? YILIN ?LK G??N??
SIKICI VE ??OK D?YETLER? B?R KENARA BIRAKIN..
D?YET EFSANELER?: B??L??M 2
K?LO VERME YOLUNDA KOYDU?UNUZ HEDEFLER GER??EK??? M??
HANG?S? ??NEML?: Beden Kitle ?ndeksi Mi? V??cut Ya?° Y??zdesi Mi?
UNUTULAN SEBZE MANTAR
KAHVES?Z OLMAZ D?YENLERDEN M?S?N?Z?
HAFTANIN SA?LIKLI BES?N?: ??Z??M
D?YET?N VAZGE???LMEZ MEYVES? ELMA
MEYVE VE SEBZEN?N BOL T??KET?M?N?N ??NEM?
D?YET EFSANELER?: B??L??M 1
 
HDL Beslenme ve Diyet Merkezi Ankara HDL

Kuleli Sok 71/13 Gaziosmanpaşa / ANKARA
E-Mail: info@hdl.com.tr
Telefon: 0.533.764 15 15

 
Her türlü öneri ve düşünceleriniz için info@hdl.com.tr e-posta adresini kullanabilirsiniz.İşbu Sitenin tüm hakları saklıdır. Site içerisindeki resimler, yazılar ve diğer dökümanlar Kaynak gösterilse dahi, izin alınmadan başka sitelere, ticari yayınlara aktarılamaz. © 2009 - 2010 HDL-Health Diet Life Beslenme Danışmanlık ve Spor Hizmetleri
Web Tasarım
İnsan Kaynakları Arama Site Haritası Bize Ulaşın