HDL Beslenme Danışma ve Spor Hizmetleri
 
YETERS?Z OMEGA-3 YA? ALIMI HAFIZAYI ZAYIFLATIYOR
YETERS?Z OMEGA-3 YA? ALIMI HAFIZAYI ZAYIFLATIYOR

 

Kandaki omega-3 düzeyi ve zihinsel fonksiyonlar aras??ndaki ili?žkiyi incelemek için ya?žlar?? ortalama 67 olan sa?°l??kl?? 1575 ki?ži üzerinde yap??lan bir ara?žt??rmada, ki?žilerin zihinsel fonksiyonlar??n?? ölçen testler verilmi?ž ve k??rm??z?? kan hücrelerindeki omega-3 ya?° düzeyleri ölçülmü?žtür.

 

Ara?žt??rman??n sonunda görsel haf??za, problem çözme ve okuyup anlama testlerinden dü?žük puan alan ki?žilerin kandaki omega-3 ya?° asit düzeylerinin de dü?žük oldu?°u saptanm???žt??r.  Sonuç olarak omega-3 ya?° asitlerinden dü?žük olan bir beslenme plan??n??n, beynin daha h??zl?? ya?žlanmas??na neden olabilece?°i, dü?žünme ve haf??za yetene?°inin bir k??sm??n??n da bununla beraber zay??flayabilece?°i sonucuna var??lm???žt??r.  

 

Omega-3 ya?° asitlerinin zihinsel fonksiyonlar üzerindeki bu etkilerinin yan?? s??ra kalp damar sa?°l???°??, kanser, artirit ve ast??m gibi hastal??klar üzerindeki olumlu etkilerine dair ara?žt??rmalar da bulunmaktad??r.

 

Bir ki?žinin omega-3 ya?° asitlerinden yararlanmas?? için haftada 2-3 defa bal??k tüketmesi önerilir. Omega-3 ya?° asitlerinin en zengin kaynaklar?? somon, ton bal???°??, ringa bal???°??, sardalya gibi bal??klard??r. Bal??kta sa?°l??k aç??s??ndan yarar sa?°layan omega-3’ler, EPA (eikosapentatonik asit) ve DHA (dokosaheksanoik asit) olarak bilinir. E?°er bal??k sevilmiyorsa, omega-3 ya?° asitleri, keten tohumu ve ya?°??, soya ve ya?°??, kanola ya?°??, ceviz gibi bitkisel kaynaklardan kar?ž??lanabilir. Bu kaynaklar EPA ve DHA’ya %10-20 oran??nda dönü?žtürülebilen ALA’y?? (alfa linolenik asidi) içerir. Günlük EPA ve DHA için 500-1000 mg,  ALA için ise 1.1-1.6 g, önerilmektedir.

 

E?°er bal???°?? hiçbir ?žekilde tüketemiyorsan??z ve bitkisel kaynakl?? besinlerin de çok yeterli olmad???°?? dü?žünülürse, bal??k ya?°?? destekleri kullan??labilir. Fakat omega-3 ya?° asitlerinin kan?? suland??r??c?? etkisinden dolay??, anti inflamatuar ve kan?? suland??r??c?? ilaç kullanan ki?žilerin bal??k ya?°?? al??rken doktorlar??na dan???žmalar??nda fayda vard??r.

 

Baz?? bal??k türlerinin EPA+DHA de?°erleri:

 

1000 mg ve üstü

500-900 mg

500 mg ve alt??n

Somon

K??l??ç bal???°??

Kedi bal???°??

Sardalya

Kaya bal???°??

Ahtapot

Ton bal???°??

 

Yengeç

 

 

 

 

Bir yemek ka?ž???°?? keten tohumu ya?°?? 2.4 g ALA içermektedir.

 


Hastal??klarda Beslenme Kategorisindeki Diğer Başlıklar:
POSA T??KET?M? HASTALIKLARDA NEDEN ??NEML?D?R?
OMEGA-3 ALIMI ?LE KRON?K HASTALIKLARDAN KORUNALIM
OSTEOPOROZ: KADINLARIN KABUSU
GUT D?YET? NASIL OLMALIDIR?
OBEZ?TE: Y??ZYILIN HASTALI?I
OBEZ?TE ?LE KALP DAMAR HASTALIKLARI ?L???K?S?
T?P 2 D?YABET S?Z?N ????N B?R KADER OLMASIN!!
SA?LI?IMIZI TEHD?T EDEN GIDA SAHTEKARLIKLARI
UYKU APNES?NE D?KKAT!!
??EKERL? ???ECEKLERE D?KKAT!
YETERS?Z OMEGA-3 YA? ALIMI HAFIZAYI ZAYIFLATIYOR
BROKOL?N?N B?L?NMEYEN Y??Z??
SONBAHARDA BESLENME ??NER?LER?
 
HDL Beslenme ve Diyet Merkezi Ankara HDL

Kuleli Sok 71/13 Gaziosmanpaşa / ANKARA
E-Mail: info@hdl.com.tr
Telefon: 0.533.764 15 15

 
Her türlü öneri ve düşünceleriniz için info@hdl.com.tr e-posta adresini kullanabilirsiniz.İşbu Sitenin tüm hakları saklıdır. Site içerisindeki resimler, yazılar ve diğer dökümanlar Kaynak gösterilse dahi, izin alınmadan başka sitelere, ticari yayınlara aktarılamaz. © 2009 - 2010 HDL-Health Diet Life Beslenme Danışmanlık ve Spor Hizmetleri
Web Tasarım
İnsan Kaynakları Arama Site Haritası Bize Ulaşın