HDL Beslenme Danışma ve Spor Hizmetleri
 
K?LO VERME YOLUNDA KOYDU?UNUZ HEDEFLER GER??EK??? M??
K?LO VERME YOLUNDA KOYDU?UNUZ HEDEFLER GER??EK??? M??


Fazla kilolar bazen sadece estetik bir problem gibi gözükse de ço?°unlukla ciddi sa?°l??k problemlerine dönü?žebilmektedir. Bu nedenle de kilolar?? ile ba?ž?? dertte olan bir çok ki?ži kilo verme ad??na çe?žitli serüvenlere girer. Bu çabalar??n bir k??sm?? olumlu sonuçlan??rken baz??lar?? ise ne yaz??k ki ba?žar??s??zl??kla sonlan??yor. Burada tabii ki do?°ru yöntemin seçilmesi çok önemli. Önerilen yöntem sa?°l??k durumunuz gözden geçirildikten sonra mutlaka bir beslenme uzman?? e?žli?°inde sizin için (hem sa?°l??k durumunuz hem de ya?žam tarz??n?? aç??s??ndan) uygulanabilir bir beslenme program?? ç??kar??lmas?? ve düzenli görü?žmeler ile takip edilmenizdir.

Henüz yolun ba?ž??ndayken kendinize do?°ru hedefler koyman??z ba?žar??ya giden yolda büyük bir ad??m atman??z anlam??na geliyor. Ba?žar??s??z diye serüvenlerinin ço?°unun ortak noktas?? konulan hedeflerin gerçekçi olmamas??d??r. Herkesin ya?ž??na, boyuna, cinsiyetine ve sa?°l??k durumuna göre olmas?? gereken kilo farkl??d??r. Önemli olan ideal vücut a?°??rl???°??n??z?? belirleyip, en uygun sürede o kiloya inmeyi hedeflemektir. Siz de kendiniz için en ideal vücut a?°??rl???°??n?? kolayca hesaplayabilir ve ayaklar?? yere basan hedefler ile ba?žar??ya ko?žabilirsiniz.

?deal kilonuzu hesaplay??n:

BK? (Beden Kitle ?ndeksi) = Vücut a?°??rl???°?? (kg)Boy (m2)


BK? SINIFLANDIRMASI:

Zay??f  < 18.5
?deal 18.5-24.9
Kilolu  25-29.9
Obez(S??n??f I)   30-34.9
Obez(S??n??f II)  35-39.9
Mobis Obez    > 40


Diyet ve Beslenme Kategorisindeki Diğer Başlıklar:
HER YA??TA K?LO KONTROL?? ??NEML?D?R!
DENGEL? D?YET?N ??ZELL?KLER? NELERD?R?
TATLANDIRICILARA B?R G??ZATALIM..
OKUL ??A?I BESLENMES?N?N B??Y??ME VE GEL???MEDEK? ??NEM?
BES?NLERLE YETER?NCE KALS?YUM ALIYOR MUSUNUZ?
GEBEL??E HAZIRLIK VE GEBEL?KTE BESLENME
AZ VE SIK BESLEN?N METABOL?ZMANIZI HIZLANDIRIN
YETERL? DENGEL? BESLENME VE SA?LIKLI YA??AM
K?LO VERMEK ????N PORS?YONLARI D??????RMEK ??ART
YILBA??INA ??N HAZIRLIK
1 OCAK YEN? YILIN ?LK G??N??
SIKICI VE ??OK D?YETLER? B?R KENARA BIRAKIN..
D?YET EFSANELER?: B??L??M 2
K?LO VERME YOLUNDA KOYDU?UNUZ HEDEFLER GER??EK??? M??
HANG?S? ??NEML?: Beden Kitle ?ndeksi Mi? V??cut Ya?° Y??zdesi Mi?
UNUTULAN SEBZE MANTAR
KAHVES?Z OLMAZ D?YENLERDEN M?S?N?Z?
HAFTANIN SA?LIKLI BES?N?: ??Z??M
D?YET?N VAZGE???LMEZ MEYVES? ELMA
MEYVE VE SEBZEN?N BOL T??KET?M?N?N ??NEM?
D?YET EFSANELER?: B??L??M 1
 
HDL Beslenme ve Diyet Merkezi Ankara HDL

Kuleli Sok 71/13 Gaziosmanpaşa / ANKARA
E-Mail: info@hdl.com.tr
Telefon: 0.533.764 15 15

 
Her türlü öneri ve düşünceleriniz için info@hdl.com.tr e-posta adresini kullanabilirsiniz.İşbu Sitenin tüm hakları saklıdır. Site içerisindeki resimler, yazılar ve diğer dökümanlar Kaynak gösterilse dahi, izin alınmadan başka sitelere, ticari yayınlara aktarılamaz. © 2009 - 2010 HDL-Health Diet Life Beslenme Danışmanlık ve Spor Hizmetleri
Web Tasarım
İnsan Kaynakları Arama Site Haritası Bize Ulaşın