HDL Beslenme Danışma ve Spor Hizmetleri
 
UZMAN PS?KOLOG EMEL FEYZ?O?LU
UZMAN PS?KOLOG EMEL FEYZ?O?LU

Lisans e?°itimini 2004 y??l??nda Mersin Üniversitesi Psikoloji bölümünde tamamlayan uzman psikolog Emel Feyzio?°lu,  e?°itimine Ankara Üniversitesi Sa?°l??k Bilimleri Enstitüsü Adli Psikoloji  Ana Bilim Dal??'nda yüksek lisans??n?? yaparak devam etmi?žtir. E?°itimi s??ras??nda çe?žitli kurum ve hastanelerde staj yapm???ž ve gönüllü çal???žm???žt??r. 

?lk olarak 2004 y??l??nda Özel Sevgi Hastanesinde çal???žmaya ba?žlam???žt??r. Hastanede  ayaktan ve yatan hasta gruplar??yla, bireysel psikoterapi, dan???žmanl??k, Kalp Damar Cerrahisi ve Tüp Bebek Hastalar??na psikolojik destek  gibi alanlarda çal???žm???žt??r. 2006 y??l?? itibari ile Renewaclub bünyesinde Prof.Dr.Osman Müftüo?°lu Ya?žas??n Hayat Klinik'inde yeme bozukluklar?? üzerine çal???žm???ž, diyet programlar??na psikolojik destek vermi?žtir. Ayn?? dönem Çocuk Ergen Dan???žma Dayan???žma Merkezinde anne-baba-çocuk e?°itimi ve aile içi ileti?žim üzerine projeler yürütmü?žtür. 

??u anda Üstün Dökmen Ya?žam Boyu Geli?žim ve E?°itim Akademisi Küçük ??eyler Anaokulu'nda çocuklara yönelik önleyici ve geli?žimsel temelli rehberlik hizmetleri sunmakta, ailelere psikolojik dan???žmanl??k yapmakta ayn?? zamanda Renewaclub bünyesindeki  "Wellness Clinic" bölümünde yeme bozukluklar?? üzerine çal???žmaya da devam etmektedir. Bunun yan?? s??ra HDL Beslenme E?°itimi ve Dan???žmanl??k merkezinde de diyetisyen e?žli?°inde dan???žanlara sa?°l??kl?? beslenme konusunda psikolojik destek vermektedir. 

 
HDL Beslenme ve Diyet Merkezi Ankara HDL

Kuleli Sok 71/13 Gaziosmanpaşa / ANKARA
E-Mail: info@hdl.com.tr
Telefon: 0.533.764 15 15

 
Her türlü öneri ve düşünceleriniz için info@hdl.com.tr e-posta adresini kullanabilirsiniz.İşbu Sitenin tüm hakları saklıdır. Site içerisindeki resimler, yazılar ve diğer dökümanlar Kaynak gösterilse dahi, izin alınmadan başka sitelere, ticari yayınlara aktarılamaz. © 2009 - 2010 HDL-Health Diet Life Beslenme Danışmanlık ve Spor Hizmetleri
Web Tasarım
İnsan Kaynakları Arama Site Haritası Bize Ulaşın