HDL Beslenme Danışma ve Spor Hizmetleri
 
HAM?LEL?KTE BESLENME
HAM?LEL?KTE BESLENME

Hamile kalmaya karar m?? verdiniz ya da hamile misiniz? Beslenmeniz konusunda yapman??z gerekenler hakk??nda emin de?°il misiniz❓

Hadi beraber bir göz atal??m

 

Gebelik döneminde beslenmemizi yemek miktar?? artt??rmadan 4 ana besin grubundan tüketerek farkl?? vitamin ve mineral alacak ?žekilde düzenlemeliyiz.

Çok zay??fl??k gibi, çok ?ži?žmanl??kta gebeli?°inizi tehlikeye sokabilir. Gebelik süresince ideal kilo art???ž??n??z??n 8 ile 12,5 kg aras??nda olmas??na dikkat etmelisiniz.

Gebelikte 3 ana ö?°ün, 3 ara ö?°ün ?žeklinde, ö?°ün atlamadan düzenli beslenmeye özen göstermelisiniz. Gebelikte meydana gelen mide bulant??s??, a?žerme, kusma, mide ek?žimesi gibi problemleriniz için az ve s??k beslenmek ?žikayetlerinizi azaltacakt??r. Gebelikte bebe?°in geli?žiminde temel yap?? ta?ž?? olan protein, kemik yap??m?? için gerekli olan demir, mineral ve vitaminlere olan ihtiyaç artar.

Artan protein ihtiyac??n??z??; et, tavuk, bal??k, süt, yumurta, peynir, yo?°urt ve baklagillerden ( nohut, fasulye, mercimek vb.) sa?°layabilirsiniz.

Artan kalsiyum ihtiyac??n??z için normal beslenmenize ilaveten her gün 1 bardak süt / yo?°urt veya 2 su barda?°?? ayran veya 2-3 kibrit kutusu kadar peynir veya 2-3 ka?ž??k lor peyniri alman??z yeterli olacakt??r.

Artan demir ihtiyac??n??z?? k??rm??z?? et, ??spanak, pekmez, kuru meyve gibi g??dalardan kar?ž??layabilirsiniz. Ancak 6 aydan sonra artan demir ihtiyac?? sadece beslenme ile kar?ž??lanamayaca?°??ndan ilaveten doktorunuzun uygun gördü?°ü bir kan hap??n?? da kullanman??z gerekmektedir.

Vitamin ihtiyac??m??z?? taze sebze ve meyvelerden kar?ž??layabiliriz. Sebze ve meyvelerin iyi y??kanm???ž olmas??na özellikle dikkat etmelisiniz.

Gebelik döneminde s??kl??kla kar?ž??la?ž??lan kab??zl??k problemi için günde en az 8-10 bardak yakla?ž??k olarak 2-2,5 litre su içmek ve bol lifli g??dalarla beslenmek gerekmektedir.

Gebelik boyunca ya?° ve ya?°l?? g??dalar azalt??lmal??d??r. Ya?° ihtiyac??n??z?? hayvansal ya?°lardan çok, bitkisel ya?°lardan kar?ž??lamal??s??n??z.

Kek, bisküvi, hamur i?žleri yerine kepekli g??dalar, ye?žil mercimek, kuru fasulye, bezelye gibi lif ve vitamin aç??s??ndan zengin g??dalarla beslenmeniz daha uygun olacakt??r.

Tuz; tansiyon yükselmesine ve vücudunuzda su tutulmas??na neden olaca?°??ndan mümkün oldu?°unca az tüketilmelidir. ??eker; fazla tüketildi?°i taktirde kilo art???ž??na sebep olmaktad??r. Tatl?? iste?°imiz artarsa tercihen sütlü tatl??lar?? tüketmeliyiz. Bunun haricinde, kuru meyveler,taze meyvelerin tüketimi tatl?? iste?°imizi azaltacakt??r.

Salam, sosis, sucuk gibi içinde katk?? maddeleri olan besinleri tüketmemeye özen gösterin.

K??rm??z?? etlerin ve kümes hayvanlar??n??n etlerinin üzerinde kan izi kalmayacak ?žekilde iyice pi?žirilmesine dikkat etmelisiniz. Çi?° et yememelisiniz.

Önerilen günlük kafein miktar?? 300 mg’?? geçmemelidir. Günde en fazla 2 fincan çay veya kahve tüketilebilir. Tercihen kafeinsiz kahve daha uygun olacakt??r.

Gebe oldu?°unuz halde sigara içmeniz, alkol kullanman??z, sigara içilen yerlerde bulunman??z sizin ve bebe?°inizin sa?°l???°?? aç??s??ndan önemli problemlere yol açabilir. Bebe?°iniz sa?°l???°?? için sigara ve alkolden uzak durun.

Gebe oldu?°unuzdan ?žüpheleniyorsan??z veya biliyorsan??z doktora dan???žmadan hiçbir ilaç kullanmay??n??z.


Blog Kategorisindeki Diğer Başlıklar:
HAM?LEL?KTE BESLENME
DO?UM SONRASI DUYGUSAL DE?????KL?KLER
 
HDL Beslenme ve Diyet Merkezi Ankara HDL

Kuleli Sok 71/13 Gaziosmanpaşa / ANKARA
E-Mail: info@hdl.com.tr
Telefon: 0.533.764 15 15

 
Her türlü öneri ve düşünceleriniz için info@hdl.com.tr e-posta adresini kullanabilirsiniz.İşbu Sitenin tüm hakları saklıdır. Site içerisindeki resimler, yazılar ve diğer dökümanlar Kaynak gösterilse dahi, izin alınmadan başka sitelere, ticari yayınlara aktarılamaz. © 2009 - 2010 HDL-Health Diet Life Beslenme Danışmanlık ve Spor Hizmetleri
Web Tasarım
İnsan Kaynakları Arama Site Haritası Bize Ulaşın