HDL Beslenme Danışma ve Spor Hizmetleri
 
G??NDE 10 BARDAK SU ?LE FAZLA K?LOLARDAN KURTULUN!!
G??NDE 10 BARDAK SU ?LE FAZLA K?LOLARDAN KURTULUN!!

 

?nan??lmaz gibi geliyorsa da su, kilo kaybetmek ve bir daha almamak için ideal bir alternatiftir. Ço?°umuz suyun de?°erini önemsemememize ra?°men kilo kayb??n?? sa?°lamak için asl??nda en pratik formül sudur. Su, i?žtah?? do?°al olarak bast??r??r ve vücudun depolanm???ž ya?°lar?? metabolize etmesine yard??mc?? olur. Yap??lan ara?žt??rmalar gösteriyor ki, al??nan su miktar?? azald??kça vücutta depolanan ya?° miktar?? artmaktad??r. Su insan ya?žam??nda oksijenden sonra gelen en önemli ö?°edir. ?nsan vücudu besin almadan haftalarca dayanabilmesine kar?ž??n, susuz ancak birkaç gün ya?žayabilir. Yeti?žkin insan vücudunun ortalama %60’?? sudur. Su, besinlerin sindirimi, emilim ve hücrelere ta?ž??nmas??, besin ö?°elerinin böbreklerden süzülerek at??lmas?? ve vücut ??s??s??n??n denetimi için en önemli besin ö?°esidir. 

Normal olarak, ne kadar su yeterlidir??? Günlük 10 bardak yakla?ž??k olarak 2 litre su tüketimi bizim için yeterli olacakt??r. Çay, kahve, meyve suyu, kolal?? gazl?? içecekler suyun yerine geçmez. Gün içerisinde bu tip içeceklerden çok tüketti?°imiz taktirde su iste?°imiz azalabilir. Özellikle çay ve kahvenin fazla tüketimi, diüretik etkileri ile vücuttan daha fazla su at??lmas??na sebep olur. At??lan bu suyun yerine mutlaka konmas?? gerekir. Bu yüzden çay, kahve gibi içeceklerin suyun yerine geçti?°ini dü?žünmek yanl???žt??r. Meyve suyu, kolal?? ve gazl?? içecekler ise içerdikleri basit ?žeker oran??ndan dolay??, fazla tüketildi?°i zaman kilo art???ž??na sebep olabilir.

 

 


Egzersiz Spor ve Beslenme Kategorisindeki Diğer Başlıklar:
PERFORMANSINIZ ????N SIVI ?HT?YACINIZI ??NEMSEY?N
EGZERS?Z VE BESLENME ?L???K?S?
YET???K?NLER?N EGZERS?Z RE??ETES?
G??NDE 10 BARDAK SU ?LE FAZLA K?LOLARDAN KURTULUN!!
HAREKETL? YA??AM, SA?LIKLI YA??AM
YA??AM TARZINIZDAN OLUMSUZ FAKT??RLER? ??IKARTIN
 
HDL Beslenme ve Diyet Merkezi Ankara HDL

Kuleli Sok 71/13 Gaziosmanpaşa / ANKARA
E-Mail: info@hdl.com.tr
Telefon: 0.533.764 15 15

 
Her türlü öneri ve düşünceleriniz için info@hdl.com.tr e-posta adresini kullanabilirsiniz.İşbu Sitenin tüm hakları saklıdır. Site içerisindeki resimler, yazılar ve diğer dökümanlar Kaynak gösterilse dahi, izin alınmadan başka sitelere, ticari yayınlara aktarılamaz. © 2009 - 2010 HDL-Health Diet Life Beslenme Danışmanlık ve Spor Hizmetleri
Web Tasarım
İnsan Kaynakları Arama Site Haritası Bize Ulaşın