HDL Beslenme Danışma ve Spor Hizmetleri
 
OKUL ??A?I BESLENMES?N?N B??Y??ME VE GEL???MEDEK? ??NEM?
OKUL ??A?I BESLENMES?N?N B??Y??ME VE GEL???MEDEK? ??NEM?

Okul ça?°?? büyüme ve geli?žmenin h??zl?? oldu?°u, ya?žam boyu sürebilecek beslenme al???žkanl??klar??n??n büyük ölçüde olu?žtu?°u dönemdir. Okul çocuklar??n??n yetersiz, dengesiz veya a?ž??r?? beslenmesi sonucunda istenmeyen baz?? sa?°l??k sorunlar?? ortaya ç??kabilir:

 Büyüme ve geli?žmeleri geri kal??r. Bu gerilik büyüme dönemi bitine kadar telafi edilemezse, yeti?žkinlik dönemine yans??yarak boyca k??sa, çok zay??f, güçsüz bireyler olurlar.
 Enfeksiyon hastal??klar?? s??k ve a?°??r seyreder.
 Özellikle k??z çocuklar??nda menstrüasyon döneminde (adet görme dönemi) etkisiyle demir yetersizli?°i anemisine (kans??zl??k) s??k rastlan??r.
 Ergenlik döneminde kemik yo?°unlu?°u en üst düzeye eri?žmektedir. Bu dönemde kalsiyumun yetersiz tüketimi, yeti?žkinlik döneminde görülen osteoporoz için bir risk faktörüdür. Ergenlik döneminde günlük 1300 mg kalsiyum al??nmal??d??r.
 Dengesiz ve a?ž??r?? beslenme sonucu olu?žan ?ži?žmanl??k, önemli bir sorun olarak ortaya ç??kmaktad??r. Çocukluk dönemindeki ?ži?žmanl??k ileri ya?žlara yans??yarak yüksek tansiyon, kan ya?°lar??nda art???ž, kalp-damar hastal??klar??, ?žeker hastal???°?? gibi kronik hastal??klara zemin haz??rlar. 

Bu dönemde çocuklar??n beslenmesinde özellikle ebeveynlerin dikkat etmesi gerekenler nelerdir?

 Her ö?°ünde 4 temel besin grubundan yiyeceklerin ( tah??l grubu, et grubu, süt grubu, sebze ve meyve grubu) tüketilmesine özen gösterilmelidir.
 Günde en az 2 su barda?°?? süt içme al???žkanl???°?? edinilmelidir.
 Günde en az 5 porsiyon sebze ve meyve tüketmelidirler.
 Günde en az 8-10 bardak yakla?ž??k 2 litre su içme al???žkanl???°?? edinilmesi önemlidir.
 Düzenli ve yeterli uyku ( 8-10 saat ) büyüme ve geli?žmeyi art??r??r.
 Televizyon ve bilgisayar kar?ž??s??nda geçirilen zaman ebevynler taraf??ndan k??s??tlanmal??d??r.
 Çay, kahve, kolal??- gazl?? içecekler yerine taze s??k??lm???ž meyve sular??, süt veya ayran tercih edilmelidir.
 Ara ö?°ünler yeti?žkin bireylerde oldu?°u gibi okul ça?°??ndaki çocuklar?? için de önemlidir. ara ö?°ünlerde ?žekerli, çikolatal?? besinler yerine meyve ve sebze grubundan besinler tercih edilmelidir.
 Eller yemeklerden önce ve sonra y??kanmal?? ve çocuklar??n günde en az 2 kez di?ž f??rçalama al???žkanl???°?? edinmesi gerekmektedir.
 Güne?žten yararlanmalar??na özen gösterilerek yeterli D vitamini almalar?? sa?°lanmal??d??r.
 Çocuklar??n boy uzunluklar?? ve kilolar?? düzenli kontrollerle izlenmelidir.


Diyet ve Beslenme Kategorisindeki Diğer Başlıklar:
HER YA??TA K?LO KONTROL?? ??NEML?D?R!
DENGEL? D?YET?N ??ZELL?KLER? NELERD?R?
TATLANDIRICILARA B?R G??ZATALIM..
OKUL ??A?I BESLENMES?N?N B??Y??ME VE GEL???MEDEK? ??NEM?
BES?NLERLE YETER?NCE KALS?YUM ALIYOR MUSUNUZ?
GEBEL??E HAZIRLIK VE GEBEL?KTE BESLENME
AZ VE SIK BESLEN?N METABOL?ZMANIZI HIZLANDIRIN
YETERL? DENGEL? BESLENME VE SA?LIKLI YA??AM
K?LO VERMEK ????N PORS?YONLARI D??????RMEK ??ART
YILBA??INA ??N HAZIRLIK
1 OCAK YEN? YILIN ?LK G??N??
SIKICI VE ??OK D?YETLER? B?R KENARA BIRAKIN..
D?YET EFSANELER?: B??L??M 2
K?LO VERME YOLUNDA KOYDU?UNUZ HEDEFLER GER??EK??? M??
HANG?S? ??NEML?: Beden Kitle ?ndeksi Mi? V??cut Ya?° Y??zdesi Mi?
UNUTULAN SEBZE MANTAR
KAHVES?Z OLMAZ D?YENLERDEN M?S?N?Z?
HAFTANIN SA?LIKLI BES?N?: ??Z??M
D?YET?N VAZGE???LMEZ MEYVES? ELMA
MEYVE VE SEBZEN?N BOL T??KET?M?N?N ??NEM?
D?YET EFSANELER?: B??L??M 1
 
HDL Beslenme ve Diyet Merkezi Ankara HDL

Kuleli Sok 71/13 Gaziosmanpaşa / ANKARA
E-Mail: info@hdl.com.tr
Telefon: 0.533.764 15 15

 
Her türlü öneri ve düşünceleriniz için info@hdl.com.tr e-posta adresini kullanabilirsiniz.İşbu Sitenin tüm hakları saklıdır. Site içerisindeki resimler, yazılar ve diğer dökümanlar Kaynak gösterilse dahi, izin alınmadan başka sitelere, ticari yayınlara aktarılamaz. © 2009 - 2010 HDL-Health Diet Life Beslenme Danışmanlık ve Spor Hizmetleri
Web Tasarım
İnsan Kaynakları Arama Site Haritası Bize Ulaşın