HDL Beslenme Danışma ve Spor Hizmetleri
 
GEBEL??E HAZIRLIK VE GEBEL?KTE BESLENME
GEBEL??E HAZIRLIK VE GEBEL?KTE BESLENME

Gebe kalma aileye yeni bir bireyin kat??lmas?? sürecinin ba?žlang??c??d??r. Gebeli?°in ba?žlang??c?? ile ailedeki roller de?°i?žmeye ba?žlar. Bebe?°in do?°umu ile aile içindeki bütün roller de?°i?žir. Rollerin, sorumluluklar??n ve ili?žki ?žekillerinin de?°i?žmesi beraberinde e?žlerin ya?žam??nda da bir çok de?°i?žiklik getirecektir. Çocuk sahibi olmaya karar vermeden önce olas?? bu de?°i?žikliklerin konu?žulmas??, çocuk sahibi olmaya e?žlerin birlikte karar vermesi gerekir. Gebelikte anneye dü?žen en büyük rol ve sorumluluklardan biriside beslenmesine ayr?? bir özen ve önem göstermesi gerekti?°idir. Çünkü, gebelikte beslenme hem anne aday??n??n sa?°l???°??, hem de bebe?°in sa?°l??kl?? geli?žimi aç??s??ndan çok önemlidir. Beslenmeye dikkat edilmedi?°i taktirde anne adaylar?? daha sonraki y??llarda da sürecek sa?°l??k sorunlar?? ile kar?ž??la?žabilmektedirler ve bebeklerinde ciddi geli?žim problemleri olu?žabilir.

Gebelikte beslenmede dikkat edilmesi gerekenler nelerdir? Maddeler halinde inceleyelim:

• Gebelik döneminde beslenmemizi yemek miktar?? artt??rmadan 4 ana besin grubundan tüketerek farkl?? vitamin ve mineral alacak ?žekilde düzenlemeliyiz.
• Çok zay??fl??k gibi, çok ?ži?žmanl??kta gebeli?°inizi tehlikeye sokabilir. Gebelik süresince ideal kilo art???ž??n??z??n 8 ile 12,5 kg aras??nda olmas??na dikkat etmelisiniz.
• Gebelikte 3 ana ö?°ün, 3 ara ö?°ün ?žeklinde, ö?°ün atlamadan düzenli beslenmeye özen göstermelisiniz. Gebelikte meydana gelen mide bulant??s??, a?žerme, kusma, mide ek?žimesi gibi problemleriniz için az ve s??k beslenmek ?žikayetlerinizi azaltacakt??r. Gebelikte bebe?°in
geli?žiminde temel yap?? ta?ž?? olan protein, kemik yap??m?? için gerekli olan demir, mineral ve vitaminlere olan ihtiyaç artar.
• Artan protein ihtiyac??n??z??; et, tavuk, bal??k, süt, yumurta, peynir, yo?°urt ve baklagillerden ( nohut, fasulye, mercimek vb.) sa?°layabilirsiniz.
• Artan kalsiyum ihtiyac??n??z için normal beslenmenize ilaveten her gün 1 bardak süt / yo?°urt veya 2 su barda?°?? ayran veya 2-3 kibrit kutusu kadar peynir veya 2-3 ka?ž??k lor peyniri alman??z yeterli olacakt??r.
• Artan demir ihtiyac??n??z?? k??rm??z?? et, ??spanak, pekmez, kuru meyve gibi g??dalardan kar?ž??layabilirsiniz. Ancak 6 aydan sonra artan demir ihtiyac?? sadece beslenme ile kar?ž??lanamayaca?°??ndan ilaveten doktorunuzun uygun gördü?°ü bir kan hap??n?? da kullanman??z gerekmektedir.
• Vitamin ihtiyac??m??z?? taze sebze ve meyvelerden kar?ž??layabiliriz. Sebze ve meyvelerin iyi y??kanm???ž olmas??na özellikle dikkat etmelisiniz.
• Gebelik döneminde s??kl??kla kar?ž??la?ž??lan kab??zl??k problemi için günde en az 8-10 bardak yakla?ž??k olarak 2-2,5 litre su içmek ve bol lifli g??dalarla beslenmek gerekmektedir.
• Gebelik boyunca ya?° ve ya?°l?? g??dalar azalt??lmal??d??r. Ya?° ihtiyac??n??z?? hayvansal ya?°lardan çok, bitkisel ya?°lardan kar?ž??lamal??s??n??z.
• Kek, bisküvi, hamur i?žleri yerine kepekli g??dalar, ye?žil mercimek, kuru fasulye, bezelye gibi lif ve vitamin aç??s??ndan zengin g??dalarla beslenmeniz daha uygun olacakt??r.
• Tuz; tansiyon yükselmesine ve vücudunuzda su tutulmas??na neden olaca?°??ndan mümkün oldu?°unca az tüketilmelidir. ??eker; fazla tüketildi?°i taktirde kilo art???ž??na sebep olmaktad??r. Tatl?? iste?°imiz artarsa tercihen sütlü tatl??lar?? tüketmeliyiz. Bunun haricinde, kuru meyveler,taze meyvelerin tüketimi tatl?? iste?°imizi azaltacakt??r.
• Salam, sosis, sucuk gibi içinde katk?? maddeleri olan besinleri tüketmemeye özen gösterin.
• K??rm??z?? etlerin ve kümes hayvanlar??n??n etlerinin üzerinde kan izi kalmayacak ?žekilde iyice pi?žirilmesine dikkat etmelisiniz. Çi?° et yememelisiniz.
• Önerilen günlük kafein miktar?? 300 mg’?? geçmemelidir. Günde en fazla 2 fincan çay veya kahve tüketilebilir. Tercihen kafeinsiz kahve daha uygun olacakt??r.
• Gebe oldu?°unuz halde sigara içmeniz, alkol kullanman??z, sigara içilen yerlerde bulunman??z sizin ve bebe?°inizin sa?°l???°?? aç??s??ndan önemli problemlere yol açabilir. Bebe?°iniz sa?°l???°?? için sigara ve alkolden uzak durun.
• Gebe oldu?°unuzdan ?žüpheleniyorsan??z veya biliyorsan??z doktora dan???žmadan hiçbir ilaç kullanmay??n??z.


Diyet ve Beslenme Kategorisindeki Diğer Başlıklar:
HER YA??TA K?LO KONTROL?? ??NEML?D?R!
DENGEL? D?YET?N ??ZELL?KLER? NELERD?R?
TATLANDIRICILARA B?R G??ZATALIM..
OKUL ??A?I BESLENMES?N?N B??Y??ME VE GEL???MEDEK? ??NEM?
BES?NLERLE YETER?NCE KALS?YUM ALIYOR MUSUNUZ?
GEBEL??E HAZIRLIK VE GEBEL?KTE BESLENME
AZ VE SIK BESLEN?N METABOL?ZMANIZI HIZLANDIRIN
YETERL? DENGEL? BESLENME VE SA?LIKLI YA??AM
K?LO VERMEK ????N PORS?YONLARI D??????RMEK ??ART
YILBA??INA ??N HAZIRLIK
1 OCAK YEN? YILIN ?LK G??N??
SIKICI VE ??OK D?YETLER? B?R KENARA BIRAKIN..
D?YET EFSANELER?: B??L??M 2
K?LO VERME YOLUNDA KOYDU?UNUZ HEDEFLER GER??EK??? M??
HANG?S? ??NEML?: Beden Kitle ?ndeksi Mi? V??cut Ya?° Y??zdesi Mi?
UNUTULAN SEBZE MANTAR
KAHVES?Z OLMAZ D?YENLERDEN M?S?N?Z?
HAFTANIN SA?LIKLI BES?N?: ??Z??M
D?YET?N VAZGE???LMEZ MEYVES? ELMA
MEYVE VE SEBZEN?N BOL T??KET?M?N?N ??NEM?
D?YET EFSANELER?: B??L??M 1
 
HDL Beslenme ve Diyet Merkezi Ankara HDL

Kuleli Sok 71/13 Gaziosmanpaşa / ANKARA
E-Mail: info@hdl.com.tr
Telefon: 0.533.764 15 15

 
Her türlü öneri ve düşünceleriniz için info@hdl.com.tr e-posta adresini kullanabilirsiniz.İşbu Sitenin tüm hakları saklıdır. Site içerisindeki resimler, yazılar ve diğer dökümanlar Kaynak gösterilse dahi, izin alınmadan başka sitelere, ticari yayınlara aktarılamaz. © 2009 - 2010 HDL-Health Diet Life Beslenme Danışmanlık ve Spor Hizmetleri
Web Tasarım
İnsan Kaynakları Arama Site Haritası Bize Ulaşın