HDL Beslenme Danışma ve Spor Hizmetleri
 
OSTEOPOROZ: KADINLARIN KABUSU
OSTEOPOROZ: KADINLARIN KABUSU

Kelime anlam?? ‘ gözenekli kemik ‘ olan osteporoz klinikte kemik yo?°unlu?°undaki azalma, bunun sonucunda kemiklerin incelmesi, gözenekli hale gelmesi ve vücuda desteklik görevini yerine getirememesi, buna ba?°l?? k??r??k riskinin artmas?? ile olu?žan bir hastal??kt??r.

Osteoporoz Risk Faktörleri nelerdir?

1. Ya?ž: Ya?žl??larda kemik yo?°unlu?°u azald???°??ndan osteporoz riski daha fazlad??r.
2. Genetik yap??
3. Irk farkl??l???°??: Beyaz ve Asyal?? kad??nlar daha fazla riske sahiptirler
4. Cinsiyet: Kad??nlarda kemik yo?°unlu?°u erkeklere göre daha azd??r ve hayatlar?? boyunca h??zl?? hormonal de?°i?žikliklerin oldu?°u periyodlarla birlikte kemik erimesi riski yüksektir.
5. Östrojen sag??s??nda azalma veya durma, cerrahi veya erken menopoz
6. Diyette D vitamininin az al??nmas??
7. Parathormonun bozuklu?°u
9. Diyette al??nan kalsiyum miktar??n??n az olmas?? (800 mg/gün’den az olmas??)
10. Fiziksel aktivite azl???°?? ya da a?ž??r??l???°?? (a?ž??r?? kas kayb??na yol açan durumlar)
11. Vücut yap??s?? (ince, narin)
12. Hastal??klar (Gastrointestinal sorunlar, kronik böbrek yetmezli?°i, hipertroidizm, diyabet, romatolojik hastal??klar)
13. Kalsiyum at??m??n?? h??zland??ran ilaçlar??n kullan??m?? ( uzun süreli steroid kullan??m??) ya da kalsiyumun emilimini azaltan ilaçlar
14. Diyette a?ž??r?? tuz, protein al??m??, fazla çay, kahve tüketimi (günde 5 fincandan fazla), sigara ve alkol kullan??m??

Osteoporoz Tipleri

Osteoporoz menopoz sonras?? (Tip 1) ve ya?žl??l??k döneminde (Tip 2) olmak üzere iki tiptir. Birinci tip osteoporozun olu?žmas??ndan en önemli faktör östrojen salg??s??n??n azalmas??d??r. Ayr??ca hareketsizlik kemiklerden mineral ve protein kayb??n?? art??rarak osteoporoza zemin haz??rlar. Ya?ža ba?°l?? olarak geli?žen 2. tip osteoporozda en önemli neden kalsiyumun biyoyararl??l???°??n??n azalmas?? ve kalsiyum dengesinin eksiye dönmesidir.

ÖZELL?K                              T?P 1                                     T?P 2
Kad??n/erkek                           6/1                                         2/1
Ya?ž                                     51-65                                        75+
K??r??k bölgesi                 vertebra,distal radius             kalça ve omurga kemikleri
Kemik kayb??                       h??zl?? (%30)                                 yava?ž
Paratiroid fonksiyon             azalm???ž                                  ??l??ml?? art???ž
Kalsiyum emilimi                   azalm???ž                                    azalm???ž
Temel neden                  menopoza ba?°l??                       ya?žlanmaya ba?°l??        


Osteoporozun tedavisi ve korunma
 

Osteoporozun genel bir tedavisi yoktur, yukar??da sayd???°??m??z baz?? risk faktörleri azalt??larak hastal???°??n olu?žumu önlenebilir. Büyüme ça?°??nda düzenli fiziksel aktivite ile birlikte yeterli kalsiyum ve D vitamini al??narak kemik kütlesi doru?°a ç??kar??l??r. Kad??nlar özellikle hareketsizlikten kaç??nmal??d??r. Yeterli kalsiyum al??nmal??, kalsiyumu art?? düzeyde tutmak için kalsiyum al??m?? günlük 1000-1200 mg/gün düzeyine ç??kar??lmal??d??r. Diyette tuz azalt??lmal??, a?ž??r?? protein al??m??ndan ve a?ž??r?? zay??fl??ktan kaç??n??lmal??d??r.

Süt veya yo?°urt günlük en az 2 su barda?°?? tüketilmeli ve tercihen az ya?°l?? veya ya?°s??z süt ve süt ürünleri tercih edilmelidir. Pekmez, kurubaklagiller ve ye?žil sebzeler beslenme program??m??zda yeterince olmal??d??r. Kafein içeren çay, kahve ve kola gibi içeceklerin tüketimi azalt??lmal??d??r. Çay ve kahvesiz olmuyor diyorsan??z, yemekten hemen sonra içmek kalsiyum emilimini minimuma indirece?°i için yemekten 45 dakika-1 saat sonra içmeye özen göstermeliyiz.


Hastal??klarda Beslenme Kategorisindeki Diğer Başlıklar:
POSA T??KET?M? HASTALIKLARDA NEDEN ??NEML?D?R?
OMEGA-3 ALIMI ?LE KRON?K HASTALIKLARDAN KORUNALIM
OSTEOPOROZ: KADINLARIN KABUSU
GUT D?YET? NASIL OLMALIDIR?
OBEZ?TE: Y??ZYILIN HASTALI?I
OBEZ?TE ?LE KALP DAMAR HASTALIKLARI ?L???K?S?
T?P 2 D?YABET S?Z?N ????N B?R KADER OLMASIN!!
SA?LI?IMIZI TEHD?T EDEN GIDA SAHTEKARLIKLARI
UYKU APNES?NE D?KKAT!!
??EKERL? ???ECEKLERE D?KKAT!
YETERS?Z OMEGA-3 YA? ALIMI HAFIZAYI ZAYIFLATIYOR
BROKOL?N?N B?L?NMEYEN Y??Z??
SONBAHARDA BESLENME ??NER?LER?
 
HDL Beslenme ve Diyet Merkezi Ankara HDL

Kuleli Sok 71/13 Gaziosmanpaşa / ANKARA
E-Mail: info@hdl.com.tr
Telefon: 0.533.764 15 15

 
Her türlü öneri ve düşünceleriniz için info@hdl.com.tr e-posta adresini kullanabilirsiniz.İşbu Sitenin tüm hakları saklıdır. Site içerisindeki resimler, yazılar ve diğer dökümanlar Kaynak gösterilse dahi, izin alınmadan başka sitelere, ticari yayınlara aktarılamaz. © 2009 - 2010 HDL-Health Diet Life Beslenme Danışmanlık ve Spor Hizmetleri
Web Tasarım
İnsan Kaynakları Arama Site Haritası Bize Ulaşın