Su

Erkekte vücut ağırlığının %60’ı, kadınlarda %50’si, çocuk bebeklerde %70-75’i, insan beyninin %95’i, akciğerlerin %90’ı sudan oluşuyor.

Her gün terleme, idrar, nefes alma ve bağırsak aktiviteleri ile su kaybediyoruz. Vücudumuzun yaşamını sürdürebilmesi için su içmek elzemdir.

Peki ne kadar su tüketmeliyiz?

Herkesin gün boyu aktifliğine, cinsiyetine, kilosuna, aldığı günlük kalori miktarına, alkol, kafein tüketim durumuna ve mevsimine göre içmesi gereken günlük su miktarı değişir.

Fakat pratik bir ölçme metodu var. Kilonuzu 33 ile çarparak günlük en az kaç ml su gereksiniminiz olduğunu bulabilirsiniz.

Örnek olarak bir bireyin 70 kiloda olduğunu düşünelim. 70x33=2310 yani bu birey günlük en az 2,3 litre su tüketmelidir. Bu da yaklaşık 9 su bardağı yapar. Eğer bu birey 45-60 dakikalık bir spor yaparsa en az 500 ml daha eklemesi lazım ki buda toplamda bu bireyin günlük yaklaşık 3 litre su tüketmesi gerektiğini gösterir.

İki püf nokta:

  1. İdrarınız renksiz ve sarı değilse su alımınız yeterlidir
  2. Susamadan su için, susadığınızda vücut sıvınızın %1’ini kaybettiğinizi unutmayın.

Ve önemli not vücut sıvısının %10 azalmasının hayat tehlikesi vardır.

Water

60% of body weight in men, 50% in women, 70-75% in infants, 95% of human brains, 90% of lungs are made up of water.

Every day we lose water with sweating, urine, breathing and intestinal activities. It is essential to drink water to keep your body alive.

So how much water should we drink?

Every day changes the amount of daily water needed to drink according to activity, gender, weight, daily calorie intake, season, alcohol, caffeine consumption.

But there is a practical method of measurement. You can multiply your weight by 33 to find the minimum amount of water you need per day.

For example, let's suppose an individual is 70 kg. 70x33 = 2310 so this individual should consume at least 2.3 liters of water per day. This makes about 9 glasses of water. If this individual does sport for 45-60 minutes, he needs to add at least 500 ml more, which in total indicates that this individual should consume about 3 liters of water per day.

Two important points:

  1. If your urine is colorless and not yellow then your water intake is sufficient
  2. Drink water without being thirsty, do not forget that when you are thirsty you mean you've lost 1% of your body fluid.

It is important that the 10% reduction in body fluids can lead to death.